جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن علان در لغت نامه دهخدا

ابن علان

[اِ نُ عَلْ لا] (اِخ) شهاب الدين احمد، عم علي بن محمد علان.

کلمات مشابه