جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عقده در لغت نامه دهخدا

ابن عقده

[اِ نُ عُ دَ] (اِخ) احمدبن محمد بن سعيد همداني. محدث زيدي. او بکثرت تصنيف و بسياريِ احاديث محفوظه معروف است. گويند کتابخانهء او سيصد اشتروار برمي آمد. وفات او به سال 333 ه .ق . در کوفه بوده است.

کلمات مشابه