جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عفیف تلمسانی در لغت نامه دهخدا

ابن عفیف تلمسانی

[اِ نُ عَ في فِ تِ لِ] (اِخ) شمس الدين محمد بن سليمان. از ادبا و شعراي معروف عرب، ملقب به شابّالظريف. مولد او مصر به سال 661 ه .ق . و وفات به دمشق در سنهء 688. او در جواني درگذشت و اشعاري در غايت سلاست و لطافت داشت. پدر او را در مرگ او مراثي مشهوره است. و رجوع به شابّالظريف شود.

کلمات مشابه