جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آترپاتن در لغت نامه دهخدا

آترپاتن

[رُ تِ] (اِخ) نام قديم و اصلي آذربايجان.

کلمات مشابه