جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عطار در لغت نامه دهخدا

ابن عطار

[اِ نُ عَطْ طا] (اِخ) ابوعبدالله قرطبي. شاعر. اکثر عمر خويش بسياحت بلاد گذرانيده و چندي در تونس بوده است.

کلمات مشابه