جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عشائر در لغت نامه دهخدا

ابن عشائر

[اِ نُ عَ ءِ] (اِخ) محمد بن علي بن محمد بن عشائر الحلبي. او راست: کتاب تاج النسرين في تاريخ قنسرين. وفات او به سال 789 ه .ق . بوده است.

کلمات مشابه