جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عسله در لغت نامه دهخدا

ابن عسله

[اِ نُ عَ سَ لَ] (اِخ) نام شاعري عرب.

کلمات مشابه