جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عسکر در لغت نامه دهخدا

ابن عسکر

[اِ نُ عَ کَ] (اِخ) محمد بن علي بن عمر بن حسين بن مصباح، از مردم مراکش. مولد او هبط از اعمال قصرالصغير. او راست: دوحه الناشر لمحاسن من کان في المغرب من اهل القرن العاشر و آن مشتمل تراجم عده اي از علما و غيرهم است که خود آنان را ديده و يا به واسطه اي معرفت بحالشان پيدا کرده است. وي در جنگي که ميان محمد و عبدالملک روي داد به سال 985 ه .ق . کشته شد.

کلمات مشابه