جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عسال در لغت نامه دهخدا

ابن عسال

[اِ نُ عَسْ سا] (اِخ) ابوالفرج هبه الله قبطي مصري. عالم لغوي. او راست تفسيري بر انجيل و کتاب نحو قبطي به زبان عرب و مقدمه اي بر رسائل بولس رسول.

کلمات مشابه