جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتربات در لغت نامه دهخدا

آتربات

[تُ] (ص مرکب، اِ مرکب) آذربد. آتش پناه.

کلمات مشابه