جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عساکر در لغت نامه دهخدا

ابن عساکر

[اِ نُ عَ کِ] (اِخ) قاسم بن علي بن حسن، پسر ابن عساکر معروف صاحب تاريخ دمشق. از علما و ادباي عصر خويش. او را تأليفاتي است ازجمله: الجامع المستقصي في فضائل المسجدالاقصي. مولد او به سال 527 ه .ق . و وفات در سنهء 600 بوده است.

کلمات مشابه