جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عساکر در لغت نامه دهخدا

ابن عساکر

[اِ نُ عَ کِ] (اِخ) ابومنصور عبدالرحمن بن محمد، برادرزادهء ابن عساکر ابوالقاسم علي بن حسن. او نيز چون عم خويش از دانشمندان مشهور بوده و بچندين مدرسه در دمشق و بيت المقدس تدريس ميکرده است. مولد به سال 550 ه .ق . و وفات در 620 بوده است.

کلمات مشابه