جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عریف در لغت نامه دهخدا

ابن عریف

[اِ نُ عَ] (اِخ) رجوع به احمدبن محمد بن موسي بن عطاءالله ابوالعباس شود.

کلمات مشابه