جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عدی در لغت نامه دهخدا

ابن عدی

[اِ نُ عَ دي ي] (اِخ) ابواحمد عبدالله بن عدي (242-323 ه .ق .). محدث ايراني از مردم جرجان. عراق و مصر و شام و حجاز را در طلب حديث سياحت کرده. و در استراباد درگذشته است. او راست: کتاب کامل در جرح و تعديل.

کلمات مشابه