جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عجمی در لغت نامه دهخدا

ابن عجمی

[اِ نُ ؟] (اِخ) هبه اللهبن عبدالغفاربن جمال الدين مقدسي حنفي. اصلاً ايراني و از دانشمندان ادب و فقه در ممالک عثماني در مائهء يازدهم هجري. چندي مفتي بيت المقدس بوده. ولادت او به سال 1023 ه .ق . و وفات در سفر بازگشت از قسطنطنيه بقدس، در سنهء 1077. مدفن او سعسع است.

کلمات مشابه