جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عجزه در لغت نامه دهخدا

ابن عجزه

[اِ نُ عِ / عُ زَ] (ع اِ مرکب)فرزند بازپسين. ابن هرمه. و در تداول عوام، ته تغاري.

کلمات مشابه