جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبیدالقاسم در لغت نامه دهخدا

ابن عبیدالقاسم

[اِ نُ ؟ دِلْ سِ] (اِخ) او راست: کتاب القراءات. (ابن النديم).

کلمات مشابه