جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدویه در لغت نامه دهخدا

ابن عبدویه

[اِ نُ عَ دِ وَيْهْ] (اِخ) محمد. شاگرد ابواسحاق شيرازي. فقيه شافعي. او راست: کتاب ارشاد در فقه.

کلمات مشابه