جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدربه در لغت نامه دهخدا

ابن عبدربه

[اِ نُ عَ دِ رَبْ بِهْ] (اِخ)ملقب به رأس البغل. و کتاب البستان که بفتح بن خاقان نسبت کنند از اوست. (ابن النديم).

کلمات مشابه