جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدربه در لغت نامه دهخدا

ابن عبدربه

[اِ نُ عَ دِ رَبْ بِهْ] (اِخ)ابوعمر احمدبن محمد اندلسي. اديب و شاعر معروف، صاحب کتاب عقدالفريد. مولد او قرطبه به سال 246 ه .ق . و وفات در سنهء 328 است.

کلمات مشابه