جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدالملک الزیات در لغت نامه دهخدا

ابن عبدالملک الزیات

[اِ نُ عَ دِلْ مَ لِ کِزْ زَيْ يا] (اِخ) رجوع به ابن زيات شود.

کلمات مشابه