جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدالکریم در لغت نامه دهخدا

ابن عبدالکریم

[اِ نُ عَ دِلْ کَ] (اِخ)احمدبن محمد بن عبدالکريم بن ابي سهل، مکني به ابوالعباس. از قدماي کُتّاب و افاضل آنان و در صناعه خراج بر همهء هم عصران خويش برتري داشت. وفات به سال 270 ه .ق . و کتابي به نام کتاب الخراج دارد.

کلمات مشابه