جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدالعزیز در لغت نامه دهخدا

ابن عبدالعزیز

[اِ نُ عَ دِلْ عَ] (اِخ)ابوجعفر ادريسي. کاتب ملک کامل سلطان مصر. صاحب کتاب انوار علو الاعلام في الکشف عن اسرار الاهرام و عبدالقادر بغدادي متوفي بسنهء 1094 ه .ق . آنرا تصحيح کرده. وفات ابوجعفر به سال 623 ه .ق . بوده است.

کلمات مشابه