جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتابیک در لغت نامه دهخدا

آتابیک

[بَ / بِ] (ترکي، ص مرکب، اِ مرکب) اَتابيک. رجوع به اتابک شود.

کلمات مشابه