جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عباس در لغت نامه دهخدا

ابن عباس

[اِ نُ عَبْ با] (اِخ) رجوع به ابوالقاسم الزهراوي شود.

کلمات مشابه