جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عباد المهلبی در لغت نامه دهخدا

ابن عباد المهلبی

[اِ نُ ؟] (اِخ) او راست: کتاب الازمنه. (ابن النديم).

کلمات مشابه