جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عباد در لغت نامه دهخدا

ابن عباد

[اِ نُ عَبْ با] (اِخ) رجوع به صاحب بن عباد شود.

کلمات مشابه