جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عاصم در لغت نامه دهخدا

ابن عاصم

[اِ نُ صِ] (اِخ) قاضي الجماعه ابوبکر محمد بن محمد عاصم القيسي. نحوي و فقيه مالکي. مولد او غرناطه در 760 ه .ق . در بدايت عمر شغل وراقي داشت و سپس مرتبت قاضي القضاتي غرناطه يافت. ارجوزه اي در فقه مالکي موسوم به تحفه الحکام دارد و نيز کتابي حدائق الزواهر في مستحسن الاجوبه و المضحکات و الحکم و الامثال و الحکايات و النوادر. وفات 829.

کلمات مشابه