جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عابد در لغت نامه دهخدا

ابن عابد

[اِ نُ بِ] (اِخ) او را کتابي است بنام کتاب الملوک و اخبارالاُمم. (ابن النديم).

کلمات مشابه