جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عائشه در لغت نامه دهخدا

ابن عائشه

[اِ نُ ءِ شَ] (اِخ) ابراهيم بن محمد، از خاندان عباسي، در زمان خلافت مأمون با ابراهيم بن مهدي بيعت کرده و از طرف مأمون دستگير و زنداني شد و چون از حبس گريختن خواست او را گرفته بياويختند. وفات 210 ه .ق .

کلمات مشابه