جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طیفوری در لغت نامه دهخدا

ابن طیفوری

[اِ نُ طَ] (اِخ) رجوع به زکريابن طيفوري شود.

کلمات مشابه