جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتاب در لغت نامه دهخدا

آتاب

(ع اِ) جِ اِتب. رجوع به اتب شود.

کلمات مشابه