جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طرخان در لغت نامه دهخدا

ابن طرخان

[اِ نُ طَ] (اِخ) ابوالحسن علي بن حسن. از استادان غناء و موسيقي، و او را از ادب نيز بضاعتي بوده است و از اوست: کتاب النوادر و الاخبار. کتاب اخبارالمغنين الطنبوريين. کتاب انساب الحمام. کتاب ما ورد في تفضيل الطير الهادي. (ابن النديم).

کلمات مشابه