جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طثریه در لغت نامه دهخدا

ابن طثریه

[اِ نُ طَ ثَ ري يَ] (اِخ)ابوالمکشوح يزيدبن سلمه بن سمره. شاعر بزرگ و معروف. مؤلف حماسه را از او نقل بسيار است و او ظاهراً در دربار بني اميه تقرب و منزلتي داشته است و در جنگي که بين بني اميه و قبيلهء بني حنيفه اتفاق افتاده در 126 ه .ق . کشته شده است. ابوالحسن علي بن عبدالله طوسي و نيز ابوالفرج مصنف اغاني ديوان او را گرد کرده اند :
بلبل نگويد اين زمان لحن و سرود تازيان
قمري نگرداند زبان بر شعر ابن طَثْريه.
منوچهري.

کلمات مشابه