جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طبیب در لغت نامه دهخدا

ابن طبیب

[اِ نُ طَ] (اِخ) رجوع به ابن دخوار شود.

کلمات مشابه