جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپیس در لغت نامه دهخدا

آپیس

(اِخ) هاپي. گاو مقدس مصريان قديم و معبود مردم ممفيس.

کلمات مشابه