جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طامر در لغت نامه دهخدا

ابن طامر

[اِ نُ مِ] (ع اِ مرکب) کيک. (مهذب الاسماء). برغوث. || طاهربن طامر؛ گمنامي پسر گمنامي. فرومايه و خسيس از مردم. (تاج العروس).

کلمات مشابه