جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طالوت در لغت نامه دهخدا

ابن طالوت

[اِ نُ] (اِخ) يکي از رؤساي متکلمين زندقه (مانويّه) که به اسلام تظاهر ميکرده. (ابن النديم).

کلمات مشابه