جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ضحاک در لغت نامه دهخدا

ابن ضحاک

[اِ نُ ضَحْ حا] (اِخ) ابوعلي حسين بن ضحاک، شاعر معروف به خليع. اصلاً ايراني از مردم خراسان. او مزّاح بوده و بخلوت خلفا راه داشته و از سال 198 ه .ق . بخدمت امين پيوسته و تا زمان مستعين ميزيسته است:
گر بنده جرير است و صريع است و خليع
در راه ثنا گفتن او گردد لنگ.منوچهري.

کلمات مشابه