جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن صیرفی در لغت نامه دهخدا

ابن صیرفی

[اِ نُ صَ رَ] (اِخ) ابوبکر محمد بن عبدالله الصيرفي. از بزرگان فقهاي شافعي و از متکلمين آنان. او از پيوستگان ابوالحسن علي بن سهل و مصاحب او بود. وفات در 330 ه .ق . کتاب البيان. کتاب حساب الدور. کتاب الفرائض و غيره از اوست. (ابن النديم).

کلمات مشابه