جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن صلاح در لغت نامه دهخدا

ابن صلاح

[اِ نُ صَ] (اِخ) نجم الدين ابوالفتوح احمدبن محمد. حکيم و طبيب ايراني، اصلاً از مردم همدان و پرورش او به بغداد بوده و از بغداد به دمشق هجرت کرده و تا آخر عمر بدانجا بزيسته است. وفات او بعد از 540 ه .ق . است. او راست مقاله اي در شکل چهارم از اشکال اربعهء قياس و کتاب الفوزالاصغر.

کلمات مشابه