جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن صابونی در لغت نامه دهخدا

ابن صابونی

[اِ نُ] (اِخ) محمد بن احمد. از مشاهير ادباي اندلس. بمشرق بسياحت شد و در اسکندريه به سال 604 ه .ق . درگذشت.

کلمات مشابه