جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپوق در لغت نامه دهخدا

آپوق

(اِ) پرباد کردن دهان و زدن دست در آن حال از بيرون سوي بر گونه، تا آوازي از ميان دو لب برهم آورده برآيد. لپق.

کلمات مشابه