جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شهبه در لغت نامه دهخدا

ابن شهبه

[اِ نُ شُ بَ] (اِخ) قاضي تقي الدين ابوبکر احمدبن شهبهء دمشقي. صاحب کتاب طبقات الشافعيه و تفسير و کتاب الاعلام به تاريخ الاسلام و آن ذيل تاريخ ذهبي است. وفات 851 ه .ق .

کلمات مشابه