جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپلن در لغت نامه دهخدا

آپلن

[پُ لُ] (اِخ) رجوع به افولن و ابلن شود.

کلمات مشابه