جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شهاب در لغت نامه دهخدا

ابن شهاب

[اِ نُ شَ/ شِ] (اِخ) ابوبکر محمد بن مسلم زهري. محدث تابعي. او از ده تن از اصحاب رسول صلي اللهعليه وآله روايت دارد. وفات 124 ه .ق .

کلمات مشابه