جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شونیزی در لغت نامه دهخدا

ابن شونیزی

[اِ نُ] (اِخ) نام يکي از بطالين مشهور، و از اخبار او کتابي کرده اند. (ابن النديم).

کلمات مشابه