جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شنه در لغت نامه دهخدا

ابن شنه

[اِ نُ شَنْ نَ] (ع اِ مرکب) خر. حمار. درازگوش.

کلمات مشابه