جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شقیر در لغت نامه دهخدا

ابن شقیر

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوبکر عبدالله بن محمد بن شقير نحوي. او مذهب بصري و کوفي را آميخته داشت و کتاب مختصر نحو و کتاب المقصور والمدود و کتاب المذکر و المؤنث از اوست. (ابن النديم).

کلمات مشابه