جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شقراء الخفاف در لغت نامه دهخدا

ابن شقراء الخفاف

[اِ نُ شَ ئِلْ خَفْ فا] (اِخ) فقيه شافعي. او راست: کتاب الشروط.

کلمات مشابه